Pripomínajte dlžníkom ich povinnosti,
budú vám platiť načas.

Starajte sa o vaše pohľadávky pravidelne, skôr ako sa z nich stanú dlhy.
Odosielajte faktúry, kontrolujte úhrady platieb, komunikujte s dlžníkmi.
Automaticky, finančne a časovo nenáročne.

Používajte aplikáciu Debtriever

Kontroluje úhrady

Pravidlene kontroluje stav úhrad faktúr
a platobných kalendárov.

Vymáha pohľadávky

Vyrieši nezaplatené pohľadávky úplne samostatne, spoľahlivo a efektívne.

Šetrí čas a financie

Znižuje náklady na ľudské zdroje a časovú náročnosť vymáhania pohľadávok.

Spravuje pohľadávky

pred splatnosťou

Spracováva informácie z účtovníctva a banky

Informácie o pohľadávkach a úhradách nie je potrebné zadávať manuálne. Aplikácia načíta pohľadávky z účtovníctva a obraty na bankových účtoch.
V prípade potreby podporuje aj manuálny import informácií zo súborov. Získané údaje spracuje a automaticky vykoná všetky potrebné kroky pre včasnú úhradu pohľadávky.

Doručuje zákazníkom faktúry, platobné kalendáre a zmluvné dokumenty

Aplikácia doručí zákazníkovi daňový doklad vybraným spôsobom elektronicky alebo poštou. Informáciu o prevzatí dokladu využije pri sledovaní termínu úhrady pohľadávky.

Sleduje prijaté platby na bankových účtoch

Úhrada pohľadávky je identifikovaná okamžite po pripísaní platby na bankovom účte. Aplikácia pristupuje priamo k bankovému účtu alebo načíta obraty na účte z elektronickej pošty.

Pripomína dlžníkovi termín splatnosti a poďakuje za úhradu

Dlžník je vopred upozornený na blížiaci sa termín splatnosti, spolu s informáciou o zmluvných podmienkach. O prijatí úhrady je informovaný elektronicky.

Vymáha pohľadávky

po splatnosti

Identifikuje pohľadávky po termíne splatnosti

Pohľadávky po splatnosti sú automaticky identifikované a je im priradený najefektívnejší postup vymáhania na základe nastavenia aplikácie a histórie dlžníka.

Upozorňuje dlžníka na jeho nesplnené povinnosti

Dlžník je upozornený na svoje povinnosti spôsobmi zodpovedajúcimi charakteru pohľadávky na základe sumy, dĺžky omeškania a predmetu pohľadávky. Pri komunikácii s dlžníkom aplikácia využíva elektronickú komunikáciu a listové zásielky. Obsah správ je generovaný na základe konfigurovateľných šablón.

Vyhodnotí správanie dlžníkov

Komunikácia s dlžníkom sa mení v závislosti od charakteru pohľadávky a správania dlžníka. V prípade potreby sa uplatňuje právny postup. Pre overenie finančnej situácie dlžníka aplikácia využíva voliteľné externé registre ekonomických informácií.

Komunikuje s dlžníkmi samostatne

Dlžník môže komunikovať s aplikáciou cez chatbot umiestnenom na facebooku a web stránke aplikácie. Súčasťou aplikácie je služba externého call centra, ktoré telefonuje s dlžníkom na základe automaticky vytvorených úloh. Aplikácia podporuje dohodu o splátkovom kalendári, ktorý bude zohľadnený pri ďalšom vymáhaní.

Dodržiava legislatívu pre právne vymáhanie

Právny postup pri vymáhaní pohľadávky je možný po splnení povinných legislatívnych krokov zodpovedajúcim oblasti podnikania. Ich vykonávanie je riadené postupom vymáhania, ktorého súčasťou je služba automatického odoslania upomienok formou doporučených listov.

Podporuje spoluprácu s externými partnermi

Externí partneri môžu pristupovať k dlhodobým pohľadávkam priamo v aplikácii alebo informovať o zmene stavu aktualizovaním exportovaného zoznamu pohľadávok.

Uľahčuje prácu používateľom

pracuje samostatne

Umožňuje plnú konfigurovateľnosť aplikácie

Aplikácia je plne prispôsobiteľná požiadavkám na všetky činnosti vykonávané aplikáciou vrátane postupu vymáhania, obsahu komunikácie a oprávnení pre prístup zamestnancov a externých partnerov.

Obsahuje prehľad o činnosti aplikácie

Prehľad o priebehu spracovania, stave pohľadávok a správania dlžníkov je k dispozícii kedykoľvek vo forme detailných reportov s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Poskytuje plnú kontrolu

Plánované činnosti vykonáva v určenom čase alebo po odsúhlasení používateľom. Používateľ má plnú kontrolu nad informáciami odosielanými dlžníkom prostredníctvom komunikačných kanálov.

Ochraňuje informácie

Prístupové oprávnenia pre prácu s aplikáciou a prístup k údajom je možné jednoducho konfigurovať na úrovni všetkých častí aplikácie. Všetko v súlade s GDPR.

Využíva ekosystém partnerských služieb

pre spoľahlivú komunikáciu a rozhodovanie

Aplikácia

Nahliadnite do nášho úžasného sveta

Začnite vymáhať pohľadávky automaticky.

Nestrácajte čas a získajte vaše peniaze späť, rýchlo a bez zbytočných nákladov.

Používa inteligentné rozšírenia

voliteľné vo veľkom rozsahu

Podporované komunikačné kanály

> Email > Telefonát > RCS > SMS > Hlasová správa > Viber > Whatsapp > List > List doporučený
> Facebook chatbot

Parametre spracovania pohľadávok

> Kategória pohľadávky > Priorita pohľadávky > Suma pohľadávky > Počet dní omeškania > História dlžníka > Hodnotenie dlžníka

Call centrum

> Možnosť využitia externej služby
> Integrovaná telefónna ústredňa
> Generovanie a priradenie úloh pracovníkom > Volanie dlžníka priamo z aplikácie > Sériové telefonáty > Identifikácia volajúceho a zobrazenie v aplikáci

Komunikuje viacerými jazykmi

podporuje medzinárodné jazyky

Slovensky
Česky
Anglicky
Nemecky
Francúzsky
Holandsky
Maďarsky
Poľsky

Flexibilná pre každú spoločnosť

podľa počtu evidovaných pohľadávok

malé spoločnosti

malé spoločnosti a živnostníci

 • 50 evidovaných pohľadávok
 • manuálny import faktúr a obratov na účtoch
 • externé služby pre komunikáciu s dlžníkmi
 • prevádzka v cloude
 • 2 používatelia
 • e-mailová servisná podpora
 • flexibilný mesačný poplatok

stredné spoločnosti

stredne veľké spoločnosti

 • 500 evidovaných pohľadávok
 • automatický import ekonomických informácií
 • podpora interných činností pre komunikáciu s dlžníkmi
 • externé služby pre komunikáciu s dlžníkmi"
 • prevádzka v cloude
 • 10 používateľov
 • telefonická servisná podpora
 • flexibilný mesačný poplatok

VEĽKÉ SPOLOČNOSTI

veľké spoločnosti a korporácie

 • neobmedzený počet evidovaných pohľadávok
 • integrácia s ekonomickým systémom
 • integrácia s vlastnými komunikačnými kanálmi
 • prevádzka vo vlastnom IT
 • neobmedzený počet používateľov
 • garantovaná servisná podpora
 • fixný ročný poplatok

© 2019 uniCORE, s.r.o. Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava, Slovak republic

Napíšte nám

Napíšte nám vaše otázky k produktu, budem vás kontaktovať v čo najkratšom možnom čase.

PLÁN

malé spoločnosti

Vyplňte prosím kontaktný formulár, pre konzultáciu Vás budeme kontaktovať v čo najkratšom možnom čase.

PLÁN

stredne veľké spoločnosti

Vyplňte prosím kontaktný formulár, pre konzultáciu Vás budeme kontaktovať v čo najkratšom možnom čase.

PLÁN

veľké spoločnosti

Vyplňte prosím kontaktný formulár, pre konzultáciu Vás budeme kontaktovať v čo najkratšom možnom čase.